Kiki Smith

Etc. Etc., 1999
lithograph and intaglio
44 1/2 x 26 3/4 inches
Edition 48

Kiki Smith, Etc. Etc., 1999
Larissa Goldston Gallery